Контраст
Шрифт

Повідомити про корупцію

ЯКЩО У ВАС Є ДОСТОВІРНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОРУШЕННЯ

ВИМОГ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ»

ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Ви можете надати допомогу в запобіганні і протидії корупції в ДСНС, повідомивши інформацію через спеціальну телефонну лінію, офіційний веб-сайт, захищену та загальну електронну пошту ДСНС, іншими засобами поштового зв’язку, на особистому прийомі:

 

korup.png

 

 

Спеціальна телефонна лінія,

за якою приймаються повідомлення про корупційні правопорушення (цілодобово):

(0382) 61-94-69

 

Електронна пошта:

 

[email protected]

 

Письмово:

засобами поштового зв’язку,

особисто до канцелярії,

у скриньку для кореспонденції

апарату ДСНС, на адресу:

 

29000, м. Хмельницький, вул. Героїв Чорнобиля 1/2

 

Відповідно до положень частини четвертої статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» (далі також – Закон) державні органи забезпечують умови для повідомлень їх працівниками про порушення вимог цього Закону іншою особою, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв’язку.

З метою виконання вимог даного Закону Головним управлінням забезпечено належні умови для повідомлень працівниками (у тому числі анонімно) про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень або вчинення іншими працівниками чи особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень шляхом:

повідомлення через спеціальну телефонну лінію: (0382) 61-94-69.

створення рубрики «Повідомлення про корупцію» на офіційному веб-сайті;

шляхом направлення повідомлення на адресу електронної пошти: [email protected].

Спеціальна телефонна лінія Головного управління працює щоденно (за винятком святкових і вихідних днів) з понеділка по четвер – з 9:00 до 18:00, у п’ятницю – з 09:00 до 16:45, обідня перерва – з 13:00 до 13:45.

Інформація, наведена у повідомленні про корупцію, має містити одну або декілька ознак, зокрема:

порушення обмежень щодо отримання подарунків, передбачені статтею 23 Закону;

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

порушення встановлених Законом обмежень щодо отримання пільг, послуг і майна органами державної влади;

порушення вимог щодо обмеження спільної роботи близьких осіб, передбачені статтею 27 Закону;

порушення вимог стосовно обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності передбачені статтею 25 Закону;

недотримання актів законодавства з питань етичної поведінки;

порушення вимог фінансового контролю, передбаченого статтями 45-46, 48-52 Закону;

порушення, пов’язані з організацією роботи із запобігання і виявлення корупції;

порушення вимог проведення спеціальної перевірки, передбаченої статтею 56 Закону.

Повідомлення підлягають розгляду за наявності таких реквізитів:

прізвища, ім’я, по батькові особи, яка ймовірно вчинила правопорушення, її посада та місце роботи;

тексту повідомлення, що містить інформацію про факти вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону, яка може бути перевірена;

прізвища, ім’я, по батькові, адреси, контактного телефону, електронної адреси та підпису особи, яка надіслала повідомлення (автор повідомлення).

Звертаємо увагу, що повідомлення, які надходять через офіційний веб-сайт, електронну пошту, направляються з підписом у сканованому вигляді.

Зразок форми Повідомлення про корупцію

Зразок форми Анонімного повідомлення про корупцію

Вимоги до анонімних повідомлень про корупцію та порядок їх розгляду визначаються частиною п’ятою статті 53 Закону.