ГоловнаПРО ГУ ДСНССтруктураЦентр забезпечення діяльності Головного управління ДСНС України у Хмельницькій областіВідділ контролю за особливо важливими об’єктами та новобудовами та застосування санкцій
 Версія для друку

Відділ контролю за особливо важливими об’єктами та новобудовами та застосування санкцій

IMG_1247.JPG

Начальник відділу

СОЛОВЙОВ

Андрій Володимирович

+38 (0382) 69-91-27

 

Основними завданнями Відділу контролю за особливо важливими об’єктами та новобудовами та застосування санкцій є:

 

 1. Організовує і здійснює безпосередньо та через територіальні органи нижчого рівня державний нагляд (контроль) за додержанням і виконанням вимог законодавства у сферах цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки підприємствами, установами та організаціями, іншими суб’єктами господарювання незалежно від форм власності, а також громадянами України, іноземцями і особами без громадянства;
 2. Забезпечує ефективне виконання покладених завдань на відділ контролю за особливо важливими об’єктами та застосування санкцій;
 3. Планує, регулює ефективну взаємодію відділу контролю за особливо важливими об’єктами та застосування санкцій з районними органами Головного управління ДСНС України у Хмельницькій, що стосуються діяльності відділу;
 4. Реалізовує виконання планів роботи відділу контролю за особливо важливими об’єктами та застосування санкцій;
 5.  Готує  проекти наказів (розпоряджень) на здійснення перевірок ліцензіатів щодо додержання ними ліцензійних умов згідно із затвердженими планами-графіками перевірок;
 6. Самостійно чи спільно із спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування здійснює перевірки ліцензіатів щодо додержання ними ліцензійних умов i за їхніми результатами готує відповідні матеріали;
 7. Перевіряє відповідність ліцензійним умовам документів на видачу відповідних ліцензій, які подаються суб'єктами господарювання до органу ліцензування;
 8. Приймає участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію систем активних та пасивних засобів протипожежного захисту;
 9. Аналізує та узагальнює виконання роботи щодо приведення в належний протипожежний стан будинків підвищеної поверховості;
 10. Подає начальнику Управління державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області пропозиції щодо призначення, звільнення і переведення працівників, присвоєння їм спеціальних звань служби цивільного захисту, а також заохочення та накладання дисциплінарних стягнень;
 11. Організовує і контролює роботу щодо застосування заходів реагування посадовими особами державного нагляду у сферах техногенної та пожежної безпеки у вигляді повного або часткового зупинення роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, експлуатації будівель, споруд, окремих приміщень, випуску та реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту у порядку, встановленому законом.
 12. Розробляє проекти наказів організаційно-розпорядчого характеру з питань, що стосуються перевірок стану додержання та виконання суб'єктами господарювання вимог законодавства з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, застосування заходів реагування посадовими особами державного нагляду у сферах техногенної та пожежної безпеки; дає у межах повноважень обов’язкові до виконання доручення підлеглим особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівникам;
 13. Веде облік заходів реагування.
 14. Організовує роботу покладених на відділ контролю за особливо важливими об’єктами та застосування санкцій завдань, дотримання трудової та виконавської дисципліни, якість та строки виконання документів;
 15. Забезпечує захист державної таємниці у напрямах діяльності відділу контролю за особливо важливими об’єктами та застосування санкцій, іншої інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства;
 16. Проводить в межах компетенції, перевірки дотримання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки на об’єктах та територіях не залежно від форми власності;
 17. Підтримує діловий зв'язок з відомствами з питань посилення пожежної та техногенної безпеки підвідомчих об'єктів. Бере участь у роботі колегій, нарад та семінарів з питань пожежної та техногенної безпеки;
 18. В складі комплексних комісій Головного управління бере участь у перевірках районних органів Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області;
 19. Проводить перевірки звернень громадян, депутатів усіх рівнів, розглядає скарги та заяви громадян, суб'єктів підприємницької діяльності, що стосуються повноважень відділу контролю за особливо важливими об’єктами та застосування санкцій;
 20. Контролює роботу по оперативно - службовій діяльності в районних органів Головного управління ДСНС України у Хмельницькій;
 21. Розглядає заходи захисту об'єктів, на які не встановлено норми та правила пожежної та техногенної безпеки і вносить пропозиції до Управління державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту Головного управління ДСНС України для узгодження;
 22. Отримує безкоштовно від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових осіб і громадян відомості і документи, які характеризують стан пожежної та техногенної безпеки на об'єктах, дані про надзвичайні ситуації, технічну документацію на розроблення і виготовлення пожежонебезпечних приладів, обладнання, а також іншої продукції, речовин і матеріалів, відповідні статистичні дані, дислокацію об'єктів, технічні паспорти та іншу інформацію з питань, які належать до компетенції Управління державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області, а також, одержувати від керівника (власника) суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи необхідні пояснення, відомості, довідки, документи, матеріали;
    Твіт