ГоловнаПРО ГУ ДСНССтруктураЦентр забезпечення діяльності Головного управління ДСНС України у Хмельницькій областіСектор контролю за особливо важливими об’єктами та застосування санкцій
 Версія для друку

Сектор контролю за особливо важливими об’єктами та застосування санкцій

Основними завданнями Сектору контролю за особливо важливими об’єктами та застосування санкцій є:

 

 1. Організовує і здійснює безпосередньо та через територіальні органи нижчого рівня державний нагляд (контроль) за додержанням і виконанням вимог законодавства у сферах цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки підприємствами, установами та організаціями, іншими суб’єктами господарювання незалежно від форм власності, а також громадянами України, іноземцями і особами без громадянства;
 2. Забезпечує ефективне виконання покладених завдань на відділ контролю за особливо важливими об’єктами та застосування санкцій;
 3. Планує, регулює ефективну взаємодію відділу контролю за особливо важливими об’єктами та застосування санкцій з районними органами Головного управління ДСНС України у Хмельницькій, що стосуються діяльності відділу;
 4. Реалізовує виконання планів роботи відділу контролю за особливо важливими об’єктами та застосування санкцій;
 5.  Готує  проекти наказів (розпоряджень) на здійснення перевірок ліцензіатів щодо додержання ними ліцензійних умов згідно із затвердженими планами-графіками перевірок;
 6. Самостійно чи спільно із спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування здійснює перевірки ліцензіатів щодо додержання ними ліцензійних умов i за їхніми результатами готує відповідні матеріали;
 7. Перевіряє відповідність ліцензійним умовам документів на видачу відповідних ліцензій, які подаються суб'єктами господарювання до органу ліцензування;
 8. Приймає участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію систем активних та пасивних засобів протипожежного захисту;
 9. Аналізує та узагальнює виконання роботи щодо приведення в належний протипожежний стан будинків підвищеної поверховості;
 10. Подає начальнику Управління державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області пропозиції щодо призначення, звільнення і переведення працівників, присвоєння їм спеціальних звань служби цивільного захисту, а також заохочення та накладання дисциплінарних стягнень;
 11. Організовує і контролює роботу щодо застосування заходів реагування посадовими особами державного нагляду у сферах техногенної та пожежної безпеки у вигляді повного або часткового зупинення роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, експлуатації будівель, споруд, окремих приміщень, випуску та реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту у порядку, встановленому законом.
 12. Розробляє проекти наказів організаційно-розпорядчого характеру з питань, що стосуються перевірок стану додержання та виконання суб'єктами господарювання вимог законодавства з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, застосування заходів реагування посадовими особами державного нагляду у сферах техногенної та пожежної безпеки; дає у межах повноважень обов’язкові до виконання доручення підлеглим особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівникам;
 13. Веде облік заходів реагування.
 14. Організовує роботу покладених на відділ контролю за особливо важливими об’єктами та застосування санкцій завдань, дотримання трудової та виконавської дисципліни, якість та строки виконання документів;
 15. Забезпечує захист державної таємниці у напрямах діяльності відділу контролю за особливо важливими об’єктами та застосування санкцій, іншої інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства;
 16. Проводить в межах компетенції, перевірки дотримання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки на об’єктах та територіях не залежно від форми власності;
 17. Підтримує діловий зв'язок з відомствами з питань посилення пожежної та техногенної безпеки підвідомчих об'єктів. Бере участь у роботі колегій, нарад та семінарів з питань пожежної та техногенної безпеки;
 18. В складі комплексних комісій Головного управління бере участь у перевірках районних органів Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області;
 19. Проводить перевірки звернень громадян, депутатів усіх рівнів, розглядає скарги та заяви громадян, суб'єктів підприємницької діяльності, що стосуються повноважень відділу контролю за особливо важливими об’єктами та застосування санкцій;
 20. Контролює роботу по оперативно - службовій діяльності в районних органів Головного управління ДСНС України у Хмельницькій;
 21. Розглядає заходи захисту об'єктів, на які не встановлено норми та правила пожежної та техногенної безпеки і вносить пропозиції до Управління державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту Головного управління ДСНС України для узгодження;
 22. Отримує безкоштовно від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових осіб і громадян відомості і документи, які характеризують стан пожежної та техногенної безпеки на об'єктах, дані про надзвичайні ситуації, технічну документацію на розроблення і виготовлення пожежонебезпечних приладів, обладнання, а також іншої продукції, речовин і матеріалів, відповідні статистичні дані, дислокацію об'єктів, технічні паспорти та іншу інформацію з питань, які належать до компетенції Управління державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області, а також, одержувати від керівника (власника) суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи необхідні пояснення, відомості, довідки, документи, матеріали;
    Твіт