ГоловнаПРО ГУ ДСНССтруктураАпарат Головного управління ДСНС України у Хмельницькій областіВідділ економіки і фінансів
 Версія для друку

Відділ економіки і фінансів

555.jpg

Начальник відділу

ШАПОВАЛОВА

Ольга Володимирівна

+38 (0382) 69-91-60
 

Основними завданнями Відділу економіки і фінансів є:

    1) Організація та контролювання виконання Законів України, Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів, Верховної Ради, розпоряджень та  вказівок ДСНС, що стосуються фінансово-економічної діяльності Головного управління.

     2) Виконання першочергових завдань та стратегії діяльності Відділу. Підготовка та подання планово-фінансових документів (бюджетний запит, кошториси по загальному та спеціальному фондах державного бюджету, плани асигнувань тощо) в ДСНС. Здійснення фінансування  планових видатків підрозділів ДСНС області.

     3) Здійснення аналізу стану і тенденцій розвитку відповідної сфери економіки, ходу виконання бюджетних програм та приймання відповідних рішень, щодо усунення недоліків і закріплення позитивних тенденцій.

      4) Виконання за дорученням керівництва Головного управління завдань, отриманих від ДСНС. Підготовка керівництву аналітичних, інформаційних та інших повідомлень. Надання керівництву Головного управління повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів.

     5) Організація та спрямування  фінансової діяльності підрозділів області. Організація внутрішнього контролю за їх роботою згідно окремого графіка та аналізу фінансової діяльності підрозділів області.

    6) Забезпечення дотримання в Головному управлінні бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання та подання у встановлені строки фінансової та бюджетної звітності.

    7) Забезпечення перевірки стану бухгалтерського обліку в фінансових службах  підпорядкованих структурних підрозділах.

    8)  Організація та участь у здійснені  та проведені  контрольних перевірок фінансових служб  підрозділів.

    9) Веде облік надходження коштів до спеціального фонду державного бюджету. Здійснює перевірку обґрунтувань надходжень до спеціального фонду державного бюджету.

    10) Участь у роботі із заявами, зверненнями та скаргами фізичних та юридичних осіб, що належить до компетенції Відділу.

    11) Організація, підготовка та проведення оперативних, службових  нарад Головного управління.

    12) Підготовка проектів наказів і доручень керівництва Головного управління з питань, що належать до компетенції Відділу.

     13) Нарахування заробітної плати та  грошового забезпечення, матеріального стимулювання працівників, осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту. Перерахування платежів до бюджету, зборів, інших виплат і платежів.

    14) Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями та фінансовими і матеріальними ресурсами, забезпечення повноти та достовірності документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування.

    15) Здійснення контролю за дотриманням підпорядкованими структурними підрозділами фінансово-бюджетної дисципліни, вимог законодавства щодо ведення і достовірності бухгалтерського обліку і фінансової та бюджетної звітності.

    16) Здійснення контролю за цільовим витрачанням коштів загального та спеціального фондів державного бюджету. Вживання заходів щодо запобігання негативним явищам у фінансовій та господарській діяльності Головного управління та підпорядкованих структурних підрозділах.

    17) Приймання участі у проведенні інвентаризації майна Головного Управління, грошових коштів, стану розрахунків. Забезпечення дотримання  вимог  нормативно-правових   актів щодо інвентаризації необоротних    активів,   товарно-матеріальних цінностей,  грошових  коштів,  документів,  розрахунків  та  інших статей балансу. Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності установи.

    18)  Зберігання, оформлення та передача до архіву оброблених документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складання звітності.

    19) Забезпечення відповідних структурних підрозділів даними бухгалтерського обліку та звітності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, складання економічно обґрунтованих калькуляцій собівартості послуг, що можуть надаватися за плату відповідно до законодавства.

    20) Здійснення заходів щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

     21) Надання практичної допомоги з питань економіки, фінансів, ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності підпорядкованим структурним підрозділам.

    22) Організація роботи щодо виплати одноразової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) інвалідності осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту.

    Твіт