ГоловнаПРО ГУ ДСНССтруктураАпарат Головного управління ДСНС України у Хмельницькій областіУправління організації реагування на надзвичайні ситуації та цивільного захисту
 Версія для друку

Управління організації реагування на надзвичайні ситуації та цивільного захисту

поліщук.jpg

Начальник управління

ПОЛІЩУК

Сергій Григорович

+38 (0382) 69-91-40

 

 

Відповідно до покладених завдань Управління:

організовує та здійснює заходи щодо реагування на НС, застосування та управління діями сил цивільного захисту під час ліквідації НС і пожеж, проведення піротехнічних та інших вибухових робіт, гуманітарного розмінування, координації діяльності аварійно-рятувальних служб;

у межах компетенції бере участь у визначенні основних напрямків діяльності з реагування та застосування сил для ліквідації наслідків НС, гасіння пожеж, виконання піротехнічних та інших вибухових робіт, гуманітарного розмінування і здійснює контроль за їх реалізацією, вживає першочергові заходи при загрозі або виникненні НС;

забезпечує управління силами і засобами ОРС ЦЗ області;

організовує та забезпечує цілодобове оперативне чергування в Головному управлінні ДСНС;

забезпечує координацію дій сил і засобів ОРС ЦЗ області, місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування під час ліквідації наслідків НС, гасіння пожеж, інших видів небезпечних подій, що становлять загрозу життю або здоров’ю людей чи можуть призвести до значних матеріальних втрат, рятування людей та надання допомоги постраждалим;

забезпечує гасіння пожеж, рятування людей, надання допомоги в ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха та інших видів небезпечних подій, що становлять загрозу життю або здоров’ю людей чи призводять до завдання матеріальних збитків;

організовує виконання завдань з виявлення, знешкодження та знищення на території області вибухонебезпечних предметів, що залишилися на території України після війн, сучасних боєприпасів і підривних засобів (крім вибухових пристроїв, що використовуються в терористичних цілях) та інших вибухотехнічних робіт;

організовує комплекс заходів щодо гуманітарного розмінування території України (за рішенням ДСНС), яка забруднена вибухонебезпечними предметами внаслідок збройних конфліктів та діяльності терористичних угруповань;

контролює стан готовності сил ОРС ЦЗ області до дій за призначенням;

бере участь у межах компетенції у роботі оперативного міжвідомчого штабу з ліквідації наслідків НС;

організовує роботу штабу з ліквідації наслідків НС у разі виникнення НС місцевого та об’єктового рівнів;

здійснює оцінку оперативної обстановки та розробляє пропозиції і проекти управлінських рішень на проведення рятувальних, інших невідкладних робіт, доводить їх до виконавців і контролює виконання, забезпечує у встановленому порядку інформування з цих питань керівництва Головного управління;

організовує взаємодію та забезпечує координацію дій ГУ ДСНС з штабом зони територіальної оборони;

 розробляє проекти наказів ДСНС, інших актів, що стосуються компетенції Управління;

організовує та забезпечує охорону від пожеж підприємств, установ, організацій та інших об’єктів на підставі договорів;

забезпечує в межах компетенції контроль за організацією аварійно-рятувального обслуговування об’єктів і територій;

організовує в межах повноважень заходи з професійної підготовки сил Головного управління до оперативного реагування, проведення рятувальних та інших невідкладних робіт при загрозі і виникненні НС, пожеж та інших подій;

забезпечує участь Головного управління як суб’єкта боротьби з тероризмом у антитерористичній діяльності;

забезпечує координацію заходів, що здійснюються підрозділами Головного управління, з питань антитерористичної діяльності;

організовує заходи щодо захисту населення і територій у разі загрози та виникнення НС, пов’язаних з технологічними терористичними проявами та іншими видами терористичної діяльності;

забезпечує заходи з мінімізації та ліквідації наслідків НС, що можуть виникнути під час проведення антитерористичних операцій;

вносить у межах повноважень пропозиції щодо порядку організації внутрішньої, гарнізонної та караульної служб підрозділах Головного управління, здійснює контроль за станом їх організації згідно з вимогами нормативно-правових актів;

готує документи на проведення сертифікації водолазно-рятувальних підрозділів Головного управління, аварійно-рятувальних служб та рятувальників;

веде облік сил і засобів цивільного захисту;

розробляє пропозиції щодо підвищення ефективності реагування сил Головного управління на НС, пожежі та інші події;

готує пропозиції щодо удосконалення організаційно-штатних структур підрозділів Головного управління;

здійснює поточне і перспективне планування роботи за напрямками діяльності та подає пропозиції до Плану основних заходів Головного управління;

надає допомогу керівному складу органів управління та підрозділів Головного управління з питань організації підготовки до дій за призначенням відповідно до вимог керівних документів, контролює їх виконання;

організовує взаємодію Головного управління та його структурних підрозділів з Управлінням державної охорони України під час здійснення заходів державної охорони органів державної влади України та посадових осіб;

бере участь у межах компетенції в підготовці документів щодо мобілізаційної готовності апарату Головного управління та його структурних підрозділів;

організовує проведення службової та професійної підготовки в Головному управлінні та його структурних підрозділах.

сприяє практичному впровадженню у сфері управління силами
Головного управління досягнень науки та техніки, новітніх технологій та передового досвіду;

бере участь у межах повноважень у формуванні замовлення на наукові дослідження в галузі рятувальної справи, пожежогасіння, піротехнічних робіт і впровадженні в практику передового досвіду, продукції рятувального призначення, державного замовлення на виробництво спеціальної рятувальної, пожежної техніки та обладнання;

приймає участь у розробленні пропозицій та впровадженні в межах компетенції Управління державних науково-технічних та соціальних програм, планів розвитку у сфері управління силами Головного управління, їх застосування та координацію дій під час реагування на НС і пожежі, виконання піротехнічних робіт, робіт з гуманітарного розмінування, сприяє вдосконаленню структури управління у цій сфері;

бере участь у межах повноважень в розробленні галузевих стандартів з питань рятувальної справи;

організовує просвітницькі та практично-навчальні заходи з метою підготовки населення до дій в умовах терористичного акту;

бере участь у міжнародному співробітництві з питань, що належать до компетенції Управління, та міжнародних рятувальних операціях за межами України, вивчає та ефективно використовує міжнародний досвід у галузі рятувальної справи;

здійснює організаційну роботу, спрямовану на реалізацію державної політики у сфері управління силами Головного управління, зокрема, з урахуванням міжнародних договорів з питань, що належать до компетенції Управління;

взаємодіє в межах компетенції з волонтерами у випадку залучення їх до виконання заходів з надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, а також при ліквідації наслідків НС техногенного або природного характеру;

забезпечує у межах компетенції реалізацію державної політики стосовно додержання державної таємниці та дотримання Закону України «Про державну таємницю»;

організовує роботу мобільної оперативної групи Головного управління за напрямком діяльності при виникненні надзвичайних ситуацій. Координує роботу оперативних груп в повсякденному режимі;

організовує, в межах компетенції, роботу пересувного пункту управління під час ліквідації надзвичайних ситуацій. Контролює готовність пересувного пункту управління та підрозділу життєзабезпечення в повсякденному режимі;

готує пропозицій за своїм напрямком діяльності для прийняття рішень на проведення рятувальних та інших невідкладних робіт з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків, готує проекти розпоряджень начальника Головного управління з цього питання, контроль їх виконання, забезпечення своєчасного інформування ДСНС України;

організовує взаємодію зі спеціалізованими службами цивільного захисту, іншими установами і організаціями, які залучаються до проведення робіт у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій;

визначає порядок залучення підрозділів Головного управління для гасіння пожеж, ліквідації аварій, катастроф, стихійних лих;

забезпечує готовність зведених загонів для гасіння великих та складних пожеж, їх участі у ліквідації надзвичайних ситуацій, організовує  з ними практичні навчання;

веде облік роботи сил та засобів Головного управління під час ліквідації надзвичайних ситуацій (подій) та їх наслідків. Контролює використання транспортних засобів за призначенням у відповідності до поставлених задач, розкладів виїздів та планів залучення сил та засобів;

здійснює аналіз показників оперативно-тактичної діяльності  підрозділів області, вживає організаційно-управлінські рішення спрямовані на покращення діяльності. Готує огляди, вказівки, рекомендації, тощо з питань організації служби, проведення рятувальних робіт та цивільного захисту;

здійснює, в межах компетенції, заходи щодо попередження травматизму серед особового складу Управління;

приймає участь, у межах компетенції, в перевірках та навчаннях місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, служб ЦЗ, підприємств, установ, організацій та підрозділів управління з питань, що відносяться до повноважень Управління;

здійснює планування заходів цивільного захисту на мирний час та особливий період, які належать до компетенції Головного управління;

здійснює організаційно-методичне керівництво з питань:

організації діяльності територіальної підсистеми та її ланок у взаємодії з територіальними органами управління та підпорядкованими їм силами відповідних функціональних підсистем цивільного захисту

створення спеціалізованих служб і формувань ЦЗ, визначення їх чисельності, структури, оснащення табельним майном, підтримання у готовності до дій за призначенням

плануванням заходів ЦЗ на мирний час та особливий період органами управління та силами ЦЗ, підприємствами, установами та організаціями

організації та здійснення навчання з питань цивільного захисту та дій у надзвичайних ситуаціях населення за місцем роботи, проживання та навчання;

організовує та здійснює заходи щодо створення, утримання та реконструкції фонду захисних споруд ЦЗ;

готує пропозиції органам виконавчої влади (органам місцевого самоврядування) щодо створення і належного функціонування систем централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій різних рівнів;

готує матеріали на засідання регіональних та місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в частині, що стосується організації реагування на надзвичайні ситуації та цивільного захисту;

готує пропозиції до:

регіональних програм, спрямованих на захист населення і територій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій

проектів рішень керівництва територіальної підсистеми ЄДСЦЗ, її ланок, ГУ ДСНС з питань захисту населення і територій в умовах загрози і виникнення надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникненню та ліквідації їх наслідків;

приймає участь у підготовці органів управління та сил ЦЗ (командно-штабні навчання, штабні тренування з органами управління та силами ЦЗ, спеціальні навчання (тренування) формувань ЦЗ, спеціальні об’єктові навчання (тренування));

організовує та проводить збори, семінари, заняття тощо з питань організації реагування на надзвичайні ситуації та цивільного захисту з посадовими особами відповідальними за ці питання, приймає участь у плануванні та проведенні конференцій, показових, експериментальних навчань (тренувань);

організовує взаємодію з органами управління та силами ЦЗ, органами управління військового командування щодо здійснення заходів ЦЗ;

приймає участь у перевірках (контролі):

стану реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, забезпечення пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб

виконання заходів щодо захисту населення і працівників на випадок надзвичайної ситуації на суб’єктах господарювання

періодичності проходження навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту

організації навчання працюючого персоналу на підприємствах, в установах та організаціях до дій у разі виникнення небезпечних подій, надзвичайних ситуацій, а також в умовах особливого періоду;

надає на підставі нормативно-правових, аналітичних та інформаційних матеріалів роз'яснення і консультації з питань ЦЗ;

виконує доручення керівництва ГУ ДСНС України відповідно до своєї компетенції;

виконує доручення Президента України і Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, ДСНС України, обласної державної адміністрації, розглядає звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад та громадян в межах своїх повноважень.

 

    Твіт