ГоловнаПРО ГУ ДСНССтруктураАпарат Головного управління ДСНС України у Хмельницькій областіСектор медичного забезпечення та медико-біологічного захисту
 Версія для друку

Сектор медичного забезпечення та медико-біологічного захисту

 

 

Основними завданнями Сектору медичного забезпечення та медико-біологічного захисту є:

 1. Планування, організація і здійснення заходів щодо збереження здоров’я і працездатності особового складу і працівників органів і підрозділів Управління ДСНС України у Хмельницькій області, зокрема проведення лікувально-профілактичної, санітарно-гігієнічної, протиепідемічної роботи, медичного постачання, а також оздоровчо-реабілітаційних заходів;

 2. Розробка нормативних і методичних документів з організації медичного забезпечення особового складу та працівників, організаційно-методичне керівництво діяльністю медичними структурами та визначення основних напрямків їх роботи;

 3. Забезпечення реалізації державної політики у сфері медичного та біологічного захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного, природного і військового характеру, участь у розробці та плануванні заходів щодо запобігання цим надзвичайним ситуаціям, здійснення реагування та участь у ліквідації їх медико-санітарних наслідків, у тому числі пов’язаних із терористичними проявами, у межах своєї компетенції;

 4. Участь у прогнозуванні медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій та їх впливу на організацію медичного забезпечення особового складу органів і підрозділів ДСНС у Хмельницькій області під час залучення його до проведення аварійно-рятувальних робіт, а також організація і своєчасне надання йому медико-санітарної допомоги;

 5. Організація і проведення санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів, спрямованих на попередження виникнення і розповсюдження інфекційних хвороб серед особового складу аварійно-рятувальних (пошуково-рятувальних, спеціальних, спеціалізованих) підрозділів та участь у підтримці санітарно-епідеміологічного благополуччя населення у зоні надзвичайної ситуації;

 6. Організація і проведення санаторно-курортного лікування та медико-психологічної реабілітації особового складу, який брав участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

 7. Участь, у межах компетенції, у плануванні, залученні сил і засобів територіальних органів охорони здоров’я, Державної служби медицини катастроф, медичної служби Цивільної оборони;

 8. Методичне керівництво і контроль за зберіганням і використанням регіональних та місцевих резервів лікарських засобів, виробів медичного призначення та медичного обладнання для запобігання і ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

 9. Участь у перевірках відповідно до чинного законодавства стану готовності органів управління, сил і засобів установ і закладів охорони здоров’я, до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

 10. Здійснення, у межах компетенції, моніторингу за санітарно-епідемічною ситуацією, яка складається у разі загрози та/або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, аналіз її розвитку і прогнозування медико-санітарних наслідків;

 11. Участь в організації медичного забезпечення спортивних змагань та інших організаційно-масових заходів, які проводяться в органах і підрозділах ГУ ДСНС України у Хмельницькій області;

 12. Участь у здійсненні заходів щодо якісного добору та розстановки медичних кадрів, їх призначення та перепризначення на медичні посади в органах і підрозділах ГУ ДСНС України у Хмельницькій області;

 13. Проведення спеціальної підготовки й організація підвищення кваліфікації певних категорій медичних фахівців сектору МЗ та МБЗ;

 14. Проведення санітарно-просвітницької роботи та пропаганди здорового способу життя серед особового складу органів і підрозділів ГУ ДСНС України у Хмельницькій області;

 15. Взаємодія з територіальними органами охорони здоров’я, їх медичними закладами, а також медичними закладами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади при проведенні заходів цивільного захисту;

 16. Узагальнення досвіду організації медичного забезпечення особового складу органів і підрозділів цивільного захисту та впровадження його в практичну діяльність;

 17. Упровадження у практику досягнень науки і техніки з питань медичного забезпечення особового складу, запобігання та мінімізації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій.

    Твіт