ГоловнаІНФОРМАЦІЯ про проведення конкурсу щодо спільного будівництва житла для осіб рядового і начальницького складу
 Версія для друку

 

ІНФОРМАЦІЯ

про проведення конкурсу щодо спільного будівництва житла для осіб рядового і начальницького складу Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області на земельній ділянці по вул. Гарнізонній, 17/4 у м. Хмельницький Хмельницької області.

 

І. Загальні положення

 1. Інформацію про проведення конкурсу з визначення переможця спільного будівництва житла для осіб рядового і начальницького складу ГУ ДСНС України у Хмельницькій області на земельній ділянці по вул. Гарнізонній, 17/4 у м. Хмельницький Хмельницької області (далі – Інформація) розроблено відповідно до Порядку організації будівництва житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, членів їх сімей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2013 року № 481 (далі - Порядок).
 2. Організатор конкурсу – Головне управління ДСНС України у Хмельницькій області (далі – ГУ ДСНС).
 3. Предметом конкурсу є частка житла, яке належатиме ГУ ДСНС за результатами забудови земельної ділянки комунальної власності по вул. Гарнізонній, 17/4 у м. Хмельницький Хмельницької області, право на забудову якої отримує переможець конкурсу.
 4. Земельна ділянка площею 9,1965 га (кадастровий номер 6810100000:24:002:0300, інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна від 10.11.2016 № 72714949, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 1081012268101) перебуває в постійному користуванні ГУ ДСНС, цільове призначення – для розміщення та постійної діяльності органів МНС, вид використання – під розміщення навчально – методичного центру ГУ МНС і внесена до Переліку земельних ділянок, що пропонуються для спільного будівництва житла для осіб рядового і начальницького складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій, членів їх сімей, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2017 року № 99-р (далі – земельна ділянка).
 5. Розрахункова частка житла (кількість квартир), що може отримати ГУ ДСНС, яка є початковою (стартовою) для учасників конкурсу, складає не менше 67 (шістдесяти семи) квартир, орієнтовна загальна площа яких складає не менше 4690,00 (чотири тисячі шістсот дев’яносто) кв. м, з яких не менше 35 (тридцяти п’яти) квартир становитимуть однокімнатні квартири, 28 (двадцяти восьми) квартир – двокімнатні, 4 (чотирьох) квартир – трикімнатні.

Розрахункова  частка житла може бути збільшена виходячи із щільності забудови земельної ділянки, максимальних показників висотності будівель відповідно до генерального плану забудови території, а також інформації про забудову аналогічних земельних ділянок за результатами проведених конкурсів.

 1. Облаштування, оздоблення та санітарний стан житла (квартир), яке передаватиметься ГУ ДСНС відповідно до умов договору про спільне будівництво житла, мають відповідати вимогам частини першої статті 50 Житлового кодексу України та ДБН В.2.2-15-2005.
 2. Копія викопіювання з топографічної карти масштабу 1:2000 із зазначеним місцем розташування земельної ділянки (додаток 1), по вул. Гарнізонній, 17/4 у м. Хмельницький, Хмельницької області.
 3. Документальне супроводження спільного будівництва, в т.ч. отримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, технічних умов постачальників енергоносіїв, розроблення та погодження проектно-кошторисної документації проекту будівництва покладається на забудовника (переможця конкурсу).

 

ІІ. Конкурсна документація

 1. Для участі в конкурсі юридичні особи та фізичні особи - підприємці подають конкурсній комісії таку конкурсну документацію:

заяву за формою, наведеною в додатку 2 до Інформації;

документи, що підтверджують сплату реєстраційного внеску;

нотаріально посвідчені копії установчих документів, оригінал виписки з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, яку підписано державним реєстратором і яка дійсна на дату розкриття конкурсних пропозицій, чи завірена нотаріально копія такого документа;

засвідчені в установленому порядку документи (витяг з торговельного, банківського або судового реєстру тощо), що підтверджують реєстрацію юридичної особи в країні її місцезнаходження – для юридичних осіб-нерезидентів;

копії паспорта фізичної особи-підприємця і реєстраційного номера облікової картки платника податків, засвідчені підписом власника (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);

відомості, що підтверджують можливість учасника конкурсу забезпечити належне фінансування інвестиційної діяльності (в належним чином оформлених копіях): баланс підприємства (форма 1) за останній рік і звітний квартал (для юридичних осіб); звіт про фінансові результати (форма 2) за останній рік і звітний квартал (для юридичних осіб); звіт про рух грошових коштів (форма 3) за останній рік (для юридичних осіб); звіт про власний капітал (форма 4) за останній рік (для юридичних осіб);

довідка державної податкової інспекції за місцем реєстрації учасника конкурсу про відсутність заборгованості перед бюджетом, дійсна на дату розгляду конкурсних пропозицій;

декларація про майновий стан (доходи) на момент оголошення конкурсу (для фізичних осіб-підприємців);

довідка щодо відсутності розпочатої процедури банкрутства стосовно юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, датована не більше як місяць від дати розгляду конкурсних пропозицій;

відомості про відсутність або наявність судимості, видані відповідним підрозділом інформаційно-аналітичного забезпечення Міністерства внутрішніх справ України (на дату подання заяви);

відомості щодо наявності досвіду і можливостей фінансового та організаційного забезпечення реалізації проектів, пов’язаних із забудовою земельних ділянок багатоповерховими будинками, складені в довільній формі з додаванням копій договорів, дозвільних документів, буклетів, фотографій, статей у друкованих виданнях тощо;

документ, що засвідчує повноваження особи на участь у конкурсі від імені юридичної особи чи фізичної особи-підприємця (належним чином оформлені довіреність (доручення), копії статуту, положення та витягу з наказу або протоколу про призначення особи на посаду тощо);

згода заявника (у разі визнання його переможцем конкурсу) щодо укладання відповідного договору про спільне будівництво житла  наведена у додатку 3 до Інформації. У випадку внесення суттєвих змін до умов договору про спільне будівництво житла переможець конкурсу має право відмовитися від укладання такого договору;

конкурсна пропозиція учасника в запечатаному конверті, підписаному тією особою, що підписала заяву, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки юридичної особи або фізичної особи-підприємця (за наявності), із зазначенням назви предмета конкурсу відповідно до оголошення про його проведення і повного найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця та нанесеним маркуванням: “Не відкривати до _________ (зазначаються дата та час проведення конкурсу)”. Усі сторінки конкурсної пропозиції повинні бути пронумеровані та містити підпис керівника юридичної особи чи фізичної особи-підприємця або уповноваженої особи (представника), завірений печаткою (для фізичної особи-підприємця за наявності). Цифри в пропозиції за критеріями конкурсу заповнюються в друкованому вигляді і дублюються прописом.

 1. Заява і згода заявника, що подаються юридичною особою або фізичною особою-підприємцем (уповноваженими особами (представниками) заявника), підписуються цими особами, головним бухгалтером і завіряються печаткою (для фізичної особи-підприємця за наявності).
 2. Конкурсна пропозиція повинна бути викладена українською мовою і містити:

1) ескізний проект (передпроектні пропозиції) щодо забудови земельної ділянки, що відображатиме схему генерального плану ділянки з благоустроєм, фасади будівель з кольоровим рішенням, плани будівель, перспективне зображення та техніко-економічні показники об’єкта будівництва, інші дані щодо будівництва житла;

2) пропозицію щодо частки житла - відсоток від загальної площі, який підлягатиме  передачі  ГУ ДСНС (кількість квартир), яка складає  не менше 67 (шістдесяти семи) квартир, орієнтовна загальна площа яких складає не менше 4690,00 (чотирьох тисяч шістсот дев’яносто) кв. м, з яких не менше: 35 (тридцяти п’яти) квартир становитимуть однокімнатні квартири, 28 (двадцяти восьми) квартир – двокімнатні, 4 (чотирьох) квартир – трикімнатні.

3) строки будівництва (прийняття в експлуатацію) житла (квартир) і передачі житла (квартир) організатору конкурсу. Строк будівництва (прийняття в експлуатацію) житла (квартир) не повинен перевищувати 50 (п’ятдесяти) місяців від дня підписання договору про спільне будівництво житла, а строк передачі ГУ ДСНС житла не повинен перевищувати 52 (п’ятдесяти двох) місяців від дня підписання договору про спільне будівництво житла;

4) пропозиції щодо облаштування, оздоблення та санітарного стану житла (квартир), яке передаватиметься ГУ ДСНС відповідно до умов договору про спільне будівництво житла, мають відповідати вимогам частини першої статті 50 Житлового кодексу України, ДБН В.2.2-15-2005 і вимогам, зазначеним у розділі 4 Інформації.

 1. Конкурсна пропозиція може містити ініціативу щодо передачі Головному управлінню ДСНС житла (квартир) в інших прийнятих в експлуатацію житлових будинках міста Хмельницького, до завершення будівництва на земельній ділянці за рахунок частки, що може отримати ГУ ДСНС.
 2. Усі документи повинні бути охайно оформлені і заповнені розбірливо. Підчищення і виправлення не допускаються. Якщо в документах, що складають конкурсну документацію, є розбіжності між позначенням сум прописом і цифрами, то до розгляду, як виняток, приймається сума, що зазначена прописом.
 3. Конкурсна документація подається з описом вкладеного, зразок якого наведено у додатку 4 до Інформації, в запечатаному конверті з написом «На конкурс».
 4. Конкурсна документація оформляється і подається юридичною особою та фізичною особою - підприємцем або уповноваженими ними особами (представниками).

 

ІІІ. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу

 1. Учасником конкурсу може бути будь-яка юридична особа або фізична особа-підприємець, що відповідає таким обов’язковим вимогам:

повинен підтвердити свою участь у будівництві багатоквартирних житлових будинків протягом останніх трьох років у якості замовника або генпідрядника шляхом подання відповідних копій декларацій або актів про готовність багатоквартирних житлових будинків до експлуатації за кожен з трьох років;

 не перебувати у стадії ліквідації (припинення) та не бути таким, стосовно якого розпочато процедуру банкрутства чи відновлення платоспроможності;

не мати заборгованості за нарахованими податками, зборами й іншими обов’язковими платежами до бюджету або до державних не бюджетних фондів за останній рік і квартал;

бути фінансово спроможним, при чому сумарний розмір статутного фонду та основних засобів має складати не менше 10 млн. грн, з них частка основних засобів становить не менше 50%,що підтверджуються копією балансу на останню звітну дату;

мати дозвіл (ліцензію) на проведення необхідних будівельних робіт у випадках передбачених законодавством (при забудові висотного багатоквартирного житла ліцензію на будівництва об’єктів IV і  V категорій складності);

мати в наявності відповідну матеріальну базу (техніка, обладнання), що підтверджується довідкою з розшифровкою основних засобів;

особа, яка є керівником учасника конкурсу, і (або) уповноважена ним особа (представник у разі наявності) зобов’язані не мати судимості та протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної                 конкуренції», у вигляді вчинення анти конкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів конкурентних процедур  (торгів/тендерів/аукціонів);

мати повноваження на укладення договору про будівництво житла на умовах, визначених у конкурсній пропозиції.

 1. У статутних документах учасника конкурсу повинні бути передбачені види діяльності, які необхідно буде проводити для реалізації конкурсних вимог.

 

ІV. Вимоги щодо будівництва житла

 1. Проектними рішеннями має бути передбачено спільного будівництво житла за новими технологіями із застосуванням сучасних будівельних матеріалів, конструкцій і обладнання.
 2. Проектними рішеннями повинна бути запропонована максимально можлива поверховість забудови земельної ділянки, виходячи із обмежень, що встановлюються:

містобудівними умовами та обмеженнями забудови земельної ділянки;

ДБН В.2.2-15-2005;

геологічними умовами земельної ділянки;

генеральним планом забудови території, щільності забудови тощо.

 1. Житло повинно передаватися організатору конкурсу благоустроєним та відповідати встановленим санітарним і технічних вимогам. У квартирах повинно бути виконано:

встановлення металопластикових вікон з потрійним склопакетом;

встановлення вхідних металевих дверей;

оштукатурення стін, перегородок кімнат і коридорів (за виключенням ванних кімнат і туалетів);

улаштування вирівнюючої бетонної стяжки підлог житлових кімнат, коридорів, кухонь, інших підсобних приміщень;

улаштування системи індивідуального опалення з двоконтурним котлом та радіаторами;

улаштування внутрішніх трубопроводів (каналізаційні, холодного і гарячого водопостачанням, газопостачання без встановлення сантехнічних приладів);

улаштування внутрішніх електромереж (без встановлення вимикачів, розеток, світильників);

встановлення приладів обліку водо-, газо-, електропостачання, пожежної сигналізації, сигналізації загазованості приміщень (якщо це передбачено проектом).

 1. Житло (квартири) повинно бути підключено до відповідних інженерних мереж і забезпечено електроенергією, опаленням, холодним водопостачанням, каналізацією.
 2. Строк будівництва (здачі в експлуатацію) житла (квартир) визначається на підставі «СНиП 1.04.03-85 Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» і не повинен перевищувати 50 (п’ятдесяти) місяців від дня підписання договору про спільне будівництво житла.
 3. Строк передачі ГУ ДСНС житла (квартир), що прийнято (введено) в експлуатацію відповідно до чинного законодавства, не повинен перевищувати 52 (п’ятдесяти двох) місяців від дня підписання договору про спільне будівництво житла. Передача житла до ГУ ДСНС здійснюється за згодою сторін поетапно або достроково.
 4. Умова органів місцевого самоврядування щодо передачі житла (квартир), що будуватимуться на зазначеній земельній ділянці, до комунальної власності територіальної громади м. Хмельницький виконується за рахунок частки житла, що належатиме переможцю конкурсу за результатами спільного будівництва житла, та не відшкодовується Головним управлінням ДСНС.
 5. Пайова участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури
  м. Хмельницький здійснюється за рахунокпереможця конкурсу та не відшкодовується Головним управлінням ДСНС.

 

 1. V. Дата та місце проведення конкурсу

Конкурс відбуватиметься «_10_» травня 2017 року о 10.00 за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Чорнобиля, 1/2, кабінет 211.

 

VІ. Розмір реєстраційного внеску

 1. Розмір реєстраційного внеску, що сплачує учасник конкурсу, становить 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на дату опублікування інформації про проведення конкурсу.
 2. Реєстраційний внесок перераховується за такими реквізитами:

Отримувач: ГУ ДСНС України у Хмельницькій області

Код Отримувача за ЄДРПОУ 38662200

Банк Отримувача: ДКСУ у м.Києві

Код банку (МФО): 820172

Розрахунковий рахунок: 37117077085710

Призначення платежу: реєстраційний внесок за участь в конкурсі для спільного  будівництва житла особам рядового і начальницького складу

 

VІІ. Режим роботи конкурсної комісії. Строк прийняття конкурсної документації

 1. Інформація надається конкурсною комісією за адресою : 29000, м. Хмельницький, вул. Героїв Чорнобиля, 1/2, у робочі дні тижня з 10.00 до 13.00 та з 14.00 до 17.00. Інформація надається з 03.04.2017 до 05.05.2017

 

 1. Конкурсна документація (заяви з додатками і конкурсними пропозиціями), приймається секретарем конкурсної комісії (Доміною Андрієм Олександровичем, телефон (038) 269-91-71) за адресою : 29000, м. Хмельницький, вул. Героїв Чорнобиля, 1/2, у робочі дні тижня з 10.00 до 13.00 та з 14.00 до 17.00 і завершується 05.05.2017 о 17.00 год.
 2. Юридичні особи та фізичні особи-підприємці мають право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсної документації письмово звернутися за роз’ясненням щодо змісту конкурсної документації до конкурсної комісії, яка надає письмову відповідь протягом 3 робочих днів.

 

VІІІ. Проведення конкурсу

 1. Конкурсна пропозиція та конкурсна документація можуть бути відкликані юридичними особами та фізичними особами - підприємцями не пізніше останнього дня прийняття конкурсної документації.
 2. Представник пред’являє паспорт і документ, що посвідчує повноваження щодо участі в конкурсі та укладення договору про спільне будівництво житла на умовах, визначених у конкурсній пропозиції.
 3. За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія визначає учасників конкурсу.
 4. Конкурсна пропозиція та конкурсна документація, оформлені та подані юридичними особами та фізичними особами – підприємцями або уповноваженими ними особами з порушенням вимог, зазначених у цьому Порядку, не розглядаються, а також ГУ ДСНС має право відмовитися від укладання договору про спільне будівництво житла у таких випадках:

ненадання документів визначених Порядком чи цією Інформацією, чи за наявності в поданих документах недостовірних відомостей про учасника конкурсу або в поданій ним конкурсній пропозиції щодо робіт, для виконання яких учасник бере участь у конкурсі;

невідповідність конкурсної пропозиції чи конкурсної документації  вимогам Порядку та умовам Інформації;

невідповідність заяви на участь у конкурсі (за формою і змістом), форма якої визначена у додатку 2 до Інформації.

 1. Якщо після укладення з переможцем конкурсу договору про спільне будівництво житла будуть встановлені обставини щодо нього, які вважаються порушенням Порядку чи цієї Інформації, ГУ ДСНС має право розірвати цей договір в односторонньому порядку та не відшкодовувати пов’язані з розірванням договору витрати інших сторін чи завдані їм збитки. При цьому завдані ГУ ДСНС збитки чи понесені витрати відшкодовуються винною стороною в повному обсязі.
 2. Конкурс проводиться за наявності не менш як двох учасників. Конкурс проводиться в один етап, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу.
 3. Критерієм визначення переможця є максимальна кількість житла (кількість квартир та загальна площа житла), що може отримати  ГУ ДСНС, прогнозні строки закінчення його будівництва та введення в експлуатацію.
 4. Засідання конкурсної комісії є відкритим. На засіданні конкурсної комісії можуть бути присутні учасники конкурсу або уповноважені ними особи.
 5. 9. Конкурсна комісія визначає переможця за результатами розгляду конкурсних пропозицій, які не були відхилені.
 6. Переможцем є учасник конкурсу, який подав найкращу конкурсну пропозицію.
 7. Рішення про визначення переможця приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.
 8. За результатами засідання конкурсної комісії складається протокол про проведення конкурсу, в якому зазначаються:

відомості про учасників конкурсу;

результати голосування;

обґрунтування щодо визначення переможця.

 1. Інформація про результати конкурсу надсилається конкурсною комісією у п’ятиденний термін усім учасникам конкурсу та публікується в тому самому засобі масової інформації, в якому публікувалася інформація про проведення конкурсу, та на офіційному веб-сайті ГУ ДСНС http://www.km.dsns.gov.uaв розділі «Оголошення».
 2. Після оголошення результатів конкурсу ГУ ДСНС в місячний термін укладає з переможцем договір про спільне будівництво житла на умовах, визначених у конкурсній пропозиції. До договору обов’язково вноситься умова про те, що в ході його виконання не допускається зменшення максимальної кількості житла (кількості квартир та загальної площі житла), що може отримати організатор конкурсу. Договір погоджується з ДСНС України.

 

ІХ. Оскарження результатів конкурсу

 1. У разі незгоди з результатами конкурсу його учасник може подати скаргу до конкурсної комісії у п’ятиденний строк з моменту надходження до нього інформації про результати конкурсу.
 2. Скарги надсилаються поштовим відправленням на адресу організатора конкурсу або подаються кур’єрською доставкою.
 3. Скарги розглядаються у п’ятиденний строк з моменту закінчення строку оскарження результатів конкурсу, а інформація про розгляд скарги у триденний строк з моменту складення протоколу про її розгляд надсилається учасникові конкурсу, який подав скаргу.
 4. Конкурс може бути визнано таким, що не відбувся, у разі відмови переможця від підписання договору про будівництво житла або наявності менш як двох учасників конкурсу, які не були відхилені.

 

 

Додатки:

1.

Викопіювання з топографічної карти масштабу 1:2000 із зазначеним місцем розташування земельної ділянки.

 

2.

Зразок  заяви на участь в конкурсі.

 

3.

Зразок згоди.

 

4.

Зразок опису документів, що входять до складу конкурсної документації і додаються до заяви на участь у конкурсі.

 

 

 

 

    Твіт