ГоловнаПРО ГУ ДСНССтруктураЦентр забезпечення діяльності Головного управління ДСНС України у Хмельницькій областіЦентр забезпечення діяльності
 Версія для друку

Центр забезпечення діяльності

солов.jpg

Начальник центру

Соловйов

Андрій Володимирович

+38 (0382) 69-91-68

 

Основними завданнями Центру забезпечення діяльності є:

 

 1. Здійснення єдиної інформаційної політики, координація. роботи структур та підрозділів в області з питань забезпечення пожежної, техногенної безпеки та безпечної життєдіяльності населення, а також підтримки зв'язків з громадськістю.
 2. Оперативне інформування мешканців області про пожежі й інші надзвичайні події, що сталися в області, а також в Україні та поза її межами. Реагування на інформаційні запити населення щодо надання відповідної інформації.
 3. Формуваиня суспільної громадської думки в напрямку зміцнення законності, дотримання вимог законодавчих і нормативно-правових актів, підвищення рівня інформованості населення з питань безпечної життєдіяльності.
 4. Забезпечення інформаційного наповнення та оновлення веб -сайту ГУ.
 5. Організація розробки, виготовлення і поширення видавничо-друкарської, сувенірної, іграшкової продукції, що популяризують службу та мають профілактичну спрямованість на попередження надзвичайних ситуацій різного виду.
 6.  Сприяння поліпшенню кадрового потенціалу підрозділів шляхом професійної орієнтації кандидатів на службу і навчання у вищих навчальних закладах ДСНС України та їх професійно відбору на підставі вивчення комплексу знань, умінь і особистісних якостей, систем потреб та мотивації, необхідних для виконання професійної діяльності.
 7. Організація та проведення культурно-масової роботи в підрозділах ГУ ДСНС.
 8. Створення умов для формування колективів художньої самодіяльності із залученням працівників ГУ ДСНС та членів їх сімей.
 9.  Написання сценарних планів та проведення урочистих заходів та зібрань з нагоди загальнодержавних та професійних свят.
 10.  Організація та проведення святкових концертів з нагоди загальнодержавних та професійних свят.
 11. Проведення ' оглядів-конкурсів колективів художньої самодіяльності підрозділів області, підвищення загальної культури, виявлення та розвиток творчих здібностей серед працівників ГУ ДСНС.
 12. Підготовка колективів художньої самодіяльності та окремих виконавців для участі у культурно-просвітницьких заходах системи ДСНС.
 13. Надання допомоги в організації та проведенні нарад, семінарів та спеціалізованих виставок.
 14. Взаємодія з культурно-мистецькими центрами, творчими спілками, сприяння підвищенню авторитету та формування суспільної думки про роботу ДСНС.
 15. Участь у складанні та погодженні зведеної номенклатури справ ГУ ДСНС у Хмельницькій області, перевіряння відповідності формування документів у справи згідно із затвердженою номенклатурою.
 16. Ведення державного обліку документів Національного архівного фонду та щорічне подання відомостей про їх кількість за формою, встановленою Правилами роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, затвердженими наказом Державного комітету архівів України від 16.03.2001 № 16, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 08.05.2001 за № 407/5598 ( із змінами ) ( далі _ Правила ), Державному архіву Хмельницької області.
 17. Проведення попередньої експертизи цінності документів, що знаходяться на зберіганні, складання та подання на розгляд експертної комісії ГУ ДСНС проектів описів справ постійного зберігання, описів справ тривалого зберігання ( понад 10 років ), описів справ з особового складу та актів про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду.
 18. Створення та вдосконалення довідкового апарату до архівних документів.
 19. Організація користування архівними документами, видавання архівних довідок, копій, витягів з документів юридичним і фізичним особам відповідно до Правил;
 20. Підготовка, передання та транспортування (за рахунок ГУ ДСНС) документів Національного архівного фонду до Державного архіву Хмельницької області.
 21. Участь у заходах з підвищення фахової кваліфікації працівників ГУ ДСНС, які відповідають за роботу з документами.
 22. Документальне забезпечення діяльності ГУ.
 23. Організація діловодства, встановлення єдиного порядку роботи з документами в усіх структурних підрозділах ГУ.
 24. Забезпечення чіткої організації централізованої реєстрації документів та діловодного контролю за їх виконанням.
 25. Обов'язкова реєстрація у Підрозділі всіх документів, що надходять до ГУ.
    Твіт